Jergens Inc.   


   | | | | | | | | |

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   永利澳门娱乐场5335 cc
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   澳门永利皇宫
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   0151.com
  
  
  
  
  
  
  
   yl.cm
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
肘节夹钳(快速夹钳)
    杰根斯原装入口快速夹钳式子完全,公、英制兼备,夹持力耐久、牢靠,是装备制造和夹具设想的幻想挑选。
    
    
    
  
 

差别品牌件号转换表

Jergens

CarrLane

Jergens

CarrLane

Jergens

CarrLane

Jergens

CarrLane

70118

 CL-150-TPC

70380

 CL-450-VTC

71019

  -

72109

 

70120

 CL-250-TPC

70385

 CL-451-VTC

71020

  -

72110

 

70140

 CL-350-TPC

70390

 CL-452-VTC

71021

  -

72111

 

70210

 CL-150-HTC

70395

 CL-453-VTC

71022

  -

72112

 

70211

 CL-153-HTC

70420

 CL-550-VTC

71023

  -

72113

 

70215

 CL-151-HTC

70425

 CL-551-VTC

71024

  -

70745

 CL-254-PL-2

70230

 CL-250-HTC

70430

 CL-552-VTC

71025

  -

70750

 CL-454-PL

70231

 CL-253-HTC

70440

 CL-650-VTC

71026

  -

70810

 CL-100-PC

70235

 CL-251-HTC

70445

 CL-651-VTC

71027

  -

70815

  -

70240

 CL-350-HTC

70450

 CL-652-VTC

71028

  -

70818

 CL-50-SPC

70245

 CL-351-HTC

70460

 CL-750-VTC

71029

  -

70820

 CL-150-SPC

70250

 CL-450-HTC

70470

 CL-850-VTC

71030

 CL-751-VTC

70830

 CL-200-PC

70255

 CL-451-HTC

70480

 CL-950-VTC

71031

 CL-851-VTC

70840

 CL-250-SPC

70260

 CL-260-HTC

70490

 CL-1050-VTC

71032

  -

70850

 CL-300-PC

70262

  -

70550

 CL-150-PA

71033

  -

71042

 CL-210-PA

70264

  -

70555

 CL-170-PA

71034

 

70860

 CL-350-SPC

70270

 CL-550-HTC

70558

 CL-100-PA

71035

 

71001

 CL-152-HTC

70275

 CL-551-HTC

70560

 CL-200-PA

71037

 CL-375-HTC

71002

 CL-250-HTC-S

70280

 CL-200-VTC

70562

 CL-300-PA

71039

 CL-350-PA

71003

 CL-252-HTC

70285

 CL-475-HTC

70565

 CL-310-PA

71040

 CL-100-PA-S

71004

 CL-260-HTC-S

70310

 CL-150-VTC

70570

 CL-250-PA

71041

 CL-110-PA

71005

  -

70315

 CL-151-VTC

70575

 CL-352-PL-S

71049

 CL-50-PL-2

71006

 CL-350-HTC-S

70320

 CL-152-VTC

70580

 CL-251-PA

71050

  -

71007

  -

70330

 CL-250-VTC

70710

 CL-50-PL

72101

 

71008

 CL-300-HTC

70335

 CL-251-VTC

70720

 CL-150-PL

72102

 

71009

  -

70340

 CL-252-VTC

70730

  -

72103

 

71010

  -

70342

 CL-253-VTC

70740

 CL-254-PL

72104

 

71011

  -

70350

 CL-350-VTC

71015

 CL-200-VTC-S

72105

 

71012

 CL-151-VTC-S

70355

 CL-351-VTC

71016

  -

72106

 

71013

  -

70360

 CL-352-VTC

71017

  -

72107

 

71014

  -

70365

 CL-353-VTC

71018

  -

72108

 

 

 

  
 
 
  第13.74页 
 
  | | | | | | |
杰根斯(上海)贸易有限公司 上海市浦东金苏路200号A幢3楼301单位
电话:021-58356226/58209175 传真: 021-58353696
Copyright © 2006-2009 Jergens Inc. All Rights Reserved.沪ICP备08001851号

ISO 9001:2000 Certified

CE  Member of AWRF  Member of ISA NTMA Members, Click Here.