Jergens Inc.   


   | | | | | | | | |
澳门永利娱乐官网402
(二)

 

  
  
  
  
  
   澳门永利娱乐官网402
  
   5335.com
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   www.412.com
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
钻套&刀套
    
    
    
    
    
 
型号 P    
   一切松合营型钻套内径皆碾磨处置惩罚. 内径为1/8到1英寸的钻套, 其内外径齐心度为0.0003英寸. 别的尺寸钻套内外径齐心度小于0.0005英寸. 一切未磨钻套留有粗拙外径, 其齐心度约为0.006英寸.

  ACME的尺度钻套为无沉孔钻套.

 

A
内径局限 (尺度钻头尺寸)

B
主体外径

C
长度
(全长)

ANSI标识
型号 P

价钱
代码**

小数尺寸

件号,字母,
以分数示意的尺寸+

公称尺寸

磨前尺寸

磨后尺寸*

磨后尺寸

.0135
to
.0280

#80 to #70
1/64

5/32

.1578
.1575

1/4
5/16
3/8
1/2

P-10-4
P-10-5
P-10-6
P-10-8

230
237
240
244

.0292
to
.0469

#69 to #56
1/32 and 3/64

5/32

.1578
.1575

1/4
5/16
3/8
1/2
3/4

P-10-4
P-10-5
P-10-6
P-10-8
P-10-12

212
218
221
223
251

.0520
to
.0625

#55 to #53
1/16

5/32

.1578
.1575

1/4
5/16
3/8
1/2
3/4

P-10-4
P-10-5
P-10-6
P-10-8
P-10-12

194
199
203
204
228

.0625
to
.0995

#52 to #39
1/16 to 3/32

3/16

.1891
.1888

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4

P-12-4
P-12-5
P-12-6
P-12-8
P-12-10
P-12-12

133
140
143
145
157
161

.0400
to
.0595

#60 to #53
3/64

13/64

.2046
.2043

1/4
5/16
3/8
1/2
3/4

P-13-4
P-13-5
P-13-6
P-13-8
P-13-12

203
209
213
216
244

.0625
to
.0995

#52 to #39
1/16 to 3/32

13/64

.2046
.2043

1/4
5/16
3/8
1/2
3/4
1
1-3/8

P-13-4
P-13-5
P-13-6
P-13-8
P-13-12
P-13-16
P-13-22

133
140
43
145
161
168
210

.0980
to
.1406

#40 to #28
7/64 to 9/64

1/4

.2516
.2513

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1 1-3/8

P-16-4
P-16-5
P-16-6
P-16-8
P-16-10
P-16-12
P-16-16
P-16-22

123
126
130
133
137
141
149
192

+ 内径尺寸以分数示意, 为1/64英寸的倍数 (除非另有指明).
* 已磨外径可供定制磨光处置惩罚. 欲订购该类产物, 请正在ANSI标识后加上字母"U"后缀.
** 价钱代码: 睹分类实价表
   
 
 
   第15.6页 
 
  | | | | | | |
杰根斯(上海)贸易有限公司 上海市浦东金苏路200号A幢3楼301单位
电话:021-58356226/58209175 传真: 021-58353696
Copyright © 2006-2009 Jergens Inc. All Rights Reserved.沪ICP备08001851号

ISO 9001:2000 Certified

CE  Member of AWRF  Member of ISA 澳门永利402网址手机版