Jergens Inc.   


   | | | | | | | | |
(一)
澳门永利402网址手机版

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   7136.com
  
  
  
  
  
  
  
   永利娱乐402
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   87163.com
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
钻套&刀套
    
    
    
    
    
 
型号 H    
   一切松合营型钻套内径皆碾磨处置惩罚. 内径为1/8到1英寸的钻套, 其内外径齐心度为0.0003英寸. 别的尺寸钻套内外径齐心度小于0.0005英寸. 一切未磨钻套留有粗拙外径, 其齐心度约为0.006英寸.

  ACME的尺度钻套为无沉孔钻套.

 

A
内径局限 (尺度钻头尺寸)

B
主体外径

C
长度
(头下)

ANSI标识
型号 H

价钱
代码**

F & G
沉头
尺寸

小数尺寸

件号,字母,
以分数示意的尺寸+

公称尺寸

磨前尺寸

磨后尺寸*

磨后尺寸

.3125
to
.4375

“O” to “Z”
5/16 to 7/16

5/8

.6267
.6264

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-3/8
1-3/4
2-1/8

H-40-4
H-40-5
H-40-6
H-40-8
H-40-10
H-40-12
H-40-16
H-40-22
H-40-28
H-40-34

124
118
120
120
123
126
128
147
158
172

F
51/64

G
7/32

.3125
to
.5312

“O” to “Z”
5/16 to 17/32

3/4

.7518
.7515

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-3/8
1-3/4
2-1/8
2-1/2

H-48-4
H-48-6
H-48-8
H-48-10
H-48-12
H-48-16
H-48-20
H-48-22
H-48-28
H-48-34
H-48-40

128
124
124
126
128
132
148
148
159
173
270

F
59/64

G
7/32

.5000
to
.6562

1/2 to 21/32

7/8

.8768
.8765

3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-3/4
2-1/8
2-1/2

H-56-6
H-56-8
H-56-10
H-56-12
H-56-16
H-56-20
H-56-22
H-56-24
H-56-28
H-56-34
H-56-40

133
133
134
134
140
145
146
155
159
174
270

F
1-7/64

G
1/4

.5000
to
.7656

1/2 to 49/64

1

1.0018
1.0015

1/2
3/4
1
1-3/8
1-1/2
1-3/4
2-1/8
2-1/2
3

H-64-8
H-64-12
H-64-16
H-64-22
H-64-24
H-64-28
H-64-34
H-64-40
H-64-48

136
137
141
147
165
170
188
205
277

F
1-15/64

G
5/16

+ 内径尺寸以分数示意, 为1/64英寸的倍数 (除非另有指明).
* 已磨外径可供定制磨光处置惩罚. 欲订购该类产物, 请正在ANSI标识后加上字母"U"后缀.
** 价钱代码: 睹分类实价表
   
 
 
   第15.12页 
 
  | | | | | | |
杰根斯(上海)贸易有限公司 上海市浦东金苏路200号A幢3楼301单位
电话:021-58356226/58209175 传真: 021-58353696
Copyright © 2006-2009 Jergens Inc. All Rights Reserved.沪ICP备08001851号

澳门永利402网址手机版

CE  Member of AWRF  Member of ISA NTMA Members, Click Here.