7136.com   


   | | | | | | | | |
5335.com
(二)

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   澳门永利402.com
  
   55402com永利
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   5335.com
  
  
  
  
  
 
钻套&刀套
    
    
    
    
    
 
型号 P    
   一切松合营型钻套内径皆碾磨处置惩罚. 内径为1/8到1英寸的钻套, 其表里
径齐心度为0.0003英寸. 别的尺寸钻套内外径齐心度小于0.0005英寸. 一切
未磨钻套留有粗拙外径, 其齐心度约为0.006英寸.

  ACME的尺度钻套为无沉孔钻套.

 

A
内径局限 (尺度钻头尺寸)

B
主体外径

C
长度 (全长)

ANSI标识 型号 P

价钱
代码**

小数尺寸

件号,字母,
以分数示意的尺寸+

公称尺寸

磨前尺寸

磨后尺寸*

磨后尺寸

.3125
to
.4375

"O" to "Z"
5/16 to 7/16

5/8

.6267
.6264

5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-3/8
1-3/4
2-1/8

P-40-5
P-40-6
P-40-8
P-40-10
P-40-12
P-40-16
P-40-20
P-40-22
P-40-28
P-40-34

110
111
111
113
114
117
132
132
141
155

.3125
to
.5312

"O" to "Z"
5/16 to 17/32

3/4

.7518
.7515

3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-3/8
1-3/4
2-1/8
2-1/2

P-48-6
P-48-8
P-48-10
P-48-12
P-48-16
P-48-20
P-48-22
P-48-28
P-48-34
P-48-40

114
114
116
117
123
133
133
143
160
225

.5000
to
.6562

1/2 to 21/32

7/8

.8768
.8765

1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-3/4
2-1/8
2-1/2

P-56-8
P-56-10
P-56-12
P-56-16
P-56-20
P-56-22
P-56-24
P-56-28
P-56-34
P-56-40

123
124
125
128
132
132
138
144
155
167

.5000
to
.7656

1/2 to 49/64

1

1.0018
1.0015

1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-3/4
2-1/8
2-1/2
3

P-64-8
P-64-10
P-64-12
P-64-16
P-64-20
P-64-22
P-64-24
P-64-28
P-64-34
P-64-40
P-64-48

124
125
125
128
132
132
139
146
156
174
232
+ 内径尺寸以分数示意, 为1/64英寸的倍数 (除非另有指明).
* 已磨外径可供定制磨光处置惩罚. 欲订购该类产物, 请正在ANSI标识后加上字母"U"后缀.
** 价钱代码: 睹分类实价表
注: 局部特别内径的附加长度尺寸睹无头式衬套局部
   
 
 
   第15.8页 
 
  | | | | | | |
杰根斯(上海)贸易有限公司 上海市浦东金苏路200号A幢3楼301单位
电话:021-58356226/58209175 传真: 021-58353696
Copyright © 2006-2009 Jergens Inc. All Rights Reserved.沪ICP备08001851号

ISO 9001:2000 Certified

CE  Member of AWRF  Member of ISA NTMA Members, Click Here.