Jergens Inc.   


   | | | | | | | | | | |

 

  
  
  
  
  
  
  
  
   手机版永利集团
  
  
  
   y9.cc
  
  
  
  
   ylg8007.com
  
  
  
  
  
  
  
   永利国际娱乐场开户
  
 
【快锁插销】现货供应:
 局部最常用的规格,我们正在上海备有库存,当天定货,当天发货。
 正在上海已备库存的产品规格,除另阐明,一般正在2周内可到货。
件号:
件号 形貌1 形貌2 范例
KLP, T-HANDLE, 5/16X1.25 快锁插销
KLP, T-HANDLE, 3/8X1.25 快锁插销
KLP, T-HANDLE, 3/8X1.75 SS 快锁插销
KLP, L-HANDLE, 1/4X1.75 SS 快锁插销
KLP, L-HANDLE, 5/16X2.0 SS 快锁插销
快锁插销
KLP DBL ACT RING, 3/16X0.75 SS 快锁插销
KLP DBL ACT RING, 3/16X1.5 SS 快锁插销
KLP BTN HNDL, 1/4X0.75 ALL SS 快锁插销
KLP BTN HNDL, 5/16X1.0 ALL SS 快锁插销
KLP, LIFTING PIN, 1/4X1.50 ALL SS 快锁插销
KLP, RING HANDLE, M5 X 30 SS 快锁插销
KLP, RING HANDLE, M8 X 40 SS 快锁插销
KLP, RING HANDLE, M8 X 50 SS 快锁插销
KLP, RING HANDLE, M10 X 40 SS 快锁插销
KLP, BUTTON HNDL, M8 X 15 SS 快锁插销
KLP, BUTTON HNDL, M16 X 60 SS 快锁插销
KLP, L-HANDLE, M12 X 90 SS 快锁插销
KLP, GHT, 16MM X 70 ALL SS 快锁插销
KLP, GHT, 20MM X 40 ALL SS 快锁插销
KLP, GHT, 20MM X 80 ALL SS 快锁插销
KLP, GHL, 8MM X 30 ALL SS 快锁插销
KLP, GHL, 12MM X 50 ALL SS 快锁插销
LANYARD 4 IN (102 MM) LOOP/EYE SS EYELET, 5.2MM HOLE M5 SCREW 快锁插销

  | | | | | | |

杰根斯(上海)贸易有限公司 上海市浦东金苏路200号A幢3楼301单位 邮编: 201206
电话: 021-58356226 传真: 021-58353696 邮箱: China@jergens.com.cn
Copyright © 2006-2009 Jergens Inc. All Rights Reserved 沪ICP备08001851号
企业QQ:QQ客服热线商务:2133600760

ISO 9001:2000 Certified

CE